Salon Urody Pod Zegarem

Dzisiaj jest: 21 Listopad 2017    |    Imieniny obchodz?: Albert, Janusz, Konrad
Strona g?ówna

WITAMY

Salon Urody pod Zegarem to profesjonalny kompleks ?wiadcz?cy us?ugi w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki i solarium. Nasi specjali?ci maj? za sob? wieloletni? praktyk? i do?wiadczenie zawodowe potwierdzone certyfikatami. Pracujemy na markowych produktach wykorzystuj?c nowoczesne technologie i promuj?c najnowsze trendy mody. Uwzgl?dniamy indywidualne ?yczenia klientów. Wychodzimy naprzeciw nowym potrzebom rynku.

  • Fryzjerzy oprócz tradycyjnych us?ug: strzy?enia, modelowania zmiany czy utrwalania kolorów wykonuj? baleja?e, fryzury okoliczno?ciowe, a tak?e zabiegi poprawiaj?ce jako?? w?osów.

  • Dzia? kosmetyczny to gama zabiegów na twarz i ca?e cia?o z uwzgl?dnieniem wszelkich zasad bezpiecze?stwa i dobrej praktyki zawodowej wykorzystuj?c oprócz tradycyjnych metod zaawansowane techniki pilingiu zio?owego Anesi oraz urz?dzenia do mikrodebrazji diamentowej, mezoterapii bezig?owej i zabiegów na ultrad?wi?kach.

  • Dzia? solaryjny to urz?dzenia renomowanej firmy Ergoline typu Soltron z permanentn? kontrol? stanu zu?ycia lamp i przy wykorzystaniu certyfikowanych ?rodków czysto?ci.

  • W oczekiwaniu na wykonanie us?ug w Salonie Urody mo?ecie Pa?stwo pozostawi? swój samochód do kompleksowej kosmetyki w Auto Myjni znajduj?cej si? na tym samym  terenie.